Närbild på vatten

Artikel om gräsrotsfinansierings­tjänster (Crowdfunding)

Den 13 oktober 2021 beslutade Sveriges riksdag om en lag om kompletterade bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinaniering (Crowdfunding).

Regelverket berör den som tillhandahåller crowdfunding-plattformar där investerare matchas med projektägare som söker finansiering. Det föreskriver även ett visst ansvar för projektägare. Syftet är bland annat att harmonisera den tidigare fragmenterade regleringen av gräsrotsfinansieringstjänster inom EU, att skapa förutsättningar för en effektiv och unionsomfattande marknad för gräsrotsfinansiering samt att säkerställa ett gott investerarskydd. Vår nya artikel om gräsrotsfinansieringstjänster överblickar bland annat:

  • vem som omfattas av reglerna;
  • vad som inte omfattas;
  • rörelseregler och investerarskydd;
  • när reglerna ska tillämpas;
  • tillståndsansökan, samt;
  • tillsyn och sanktioner.

Läs artikeln här.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.