Uppdatering om stängningen av vårt Moskvakontor

Som tidigare meddelats den 2 mars 2022 stängde Mannheimer Swartling permanent sitt kontor i Moskva som en direkt följd av den ryska invasionen av Ukraina.

Alla anställningar vid kontoret har upphört och nu pågår arbetet med att likvidera den filial genom vilken verksamheten bedrevs. Den ryska likvidationsprocessen är relativt tidskrävande och kommer att pågå ytterligare en tid.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Jan Dernestam, Managing Partner
+46 70 977 73 48, jan.dernestam@msa.se

Helena Carlquist, Head of Marketing and Communications
+46 70 977 79 34, helena.carlquist@msa.se

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.