Mannheimer Swartlings Hållbarhetsrapport 2022

De många hållbarhetsutmaningar samhället brottas med har stor påverkan även på Mann­heimer Swartling, och vår största möjlighet att bidra till en hållbar utveckling ligger i det vi kan bäst: affärsjuridisk rådgivning. Företag, organisationer och branscher står inför olika affärsmässiga möjligheter och utmaningar – inte minst inom hållbarhets­området – och den bästa affärsjuridiska rådgivningen omfattar därför mer än bara juri­disk expertis. Den kräver dessutom skräddarsydda lösningar med affären i fokus.

2022 var på många sätt ett utmanande år för stora delar av världen. Inte minst på grund av Rysslands brutala invasion av Ukraina. Invasionen har framför allt inneburit stort mänskligt lidande, men har även sänt chockvågor genom den globala ekonomin. Som en konsekvens av detta beslutade vi den 25 februari – dagen efter invasionen – att stänga ned all vår verksamhet i Ryssland efter att ha varit verksamma i landet under mer än 30 år.

Under det gångna året gav även lagstiftaren tydliga signaler om att näringslivet måste ta ett större ansvar för att skapa hållbara värdekedjor. Detta och kommande genomgripande lagstift­nings­förändringar inom exempelvis hållbarhetsrapportering påverkar såväl våra klienter som oss själva. Att bli ännu mer proaktiva i att säkerställa hållbara affärer blir bara viktigare och vikti­gare – och då behövs affärsjuristens kunskaper och råd mer än någonsin.

Under 2022 har vi utvecklat det nya konceptet Sustainable by design som ett sätt att strategiskt inkorporera hållbarhet i vår verksamhet. Vi har även etablerat branschgruppen Sustainability and ESG för att säkerställa att hållbarhet integreras i all rådgivning till våra klienter.

2022 var även ett år då vi bland annat antog ett ännu tydligare jämställdhetsmål på partnernivå för att stärka vårt arbete med mångfald och inkludering, vi var med och medgrundade Business and Human Rights Lawyers Association, vi gick med i Net Zero Lawyers Alliance och dess­utom blev våra klimatmål godkända efter en oberoende bedömning av Science Based Targets initiative.

Vi ser fram emot ett 2023 där våra satsningar på strategiskt hållbarhetsarbete bär frukt och där vi bidrar till att skapa ännu mer värde genom vår rådgivning.

Varmt välkommen att läsa om vårt hållbarhetsarbete under det gångna året.

Mannheimer Swartlings Hållbarhetsrapport 2022

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.