Malin Berggren ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för tvistlösning. Hon tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm och företräder klienter i alla faser av en tvist, från tidiga processlägesbedömningar och framställande av krav, till förlikningsförhandlingar och förfaranden inför svenska domstolar och svenska och internationella skiljenämnder. Malin Berggren biträder klienter i kommersiella tvister inom många olika branscher och rättsområden.