David Sandberg är specialiserad på tvistlösning, med särskild erfarenhet av skiljeförfaranden. Han har företrätt klienter i kommersiella skiljeförfaranden under ett flertal institutionella skiljedomsregler (innefattande SCC:s och ICC:s). Hans erfarenhet omfattar tvister inom olika områden, såsom aktieöverlåtelser, licensering, samarbetsavtal och i ett antal olika branscher såsom energi, telekom, försvar och biotech. Han har också erfarenhet av att företräda klienter inför svenska domstolar och inför EU-domstolen, samt i investeringstvister under bilaterala investeringsavtal och ICSID-konventionen.

David föreläser också och ger seminarier om tvistlösning och skiljeförfaranden vid universitet.