Anna Remse är specialiserad på straffrätt och brottsutredningar inom näringsverksamhet. Med sin gedigna bakgrund som åklagare, på bl.a. Ekobrottsmyndigheten och Riksenheten mot korruption, har Anna en bred erfarenhet av att leda brottsutredningar rörande misstanke om ekonomisk brottslighet, korruption och annan grov brottslighet. Hon biträder företag och organisationer som blivit utsatta för brottsliga handlingar, internt eller externt, och även när de själva är misstänkta för att ha agerat brottsligt inom ramen för sin verksamhet. Anna bistår i frågor som rör utredningsarbete, strategisk krishantering och kontakter med myndigheter, t.ex. under en pågående förundersökning. Anna har genom sin mångåriga praktiska erfarenhet från såväl polis- och åklagarväsendet som från att föra processer i domstol, stor vana att göra straffrättsliga överväganden och bedöma bevisningen i det konkreta fallet.