20 januari 2020 - Uppdrag

Valedo Partners säljer Best Transport

Valedo Partners Fund II AB och minoritetsägarna har sålt samtliga aktier i Best Transport Holding AB till Nalka Invest, ett investeringsbolag som investerar i små och medelstora nordiska bolag. Best är en ledande leverantör av bud- och distributionstjänster, hemleveranser och IT-logistik i Norden, med över 500 fordon som utför tusentals uppdrag varje dag.

Valedo Partners rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.