7 februari 2019 - Uppdrag

Valedo Partners Fund II AB ingår avtal om att sälja samtliga aktier i Cambio Holding AB till Investcorp

Valedo Partners Fund II AB och minoritetsägare har ingått avtal om att sälja samtliga aktier i Cambio Holding AB till Investcorp, en global förvaltare av alternativa investeringsprodukter. Cambio är verksamt inom marknaden för elektroniska journalsystem och erbjuder mjukvarulösningar för primär-, akut- och socialvård samt patient-centrerad vård. Bolaget har kunder primärt i Sverige, Danmark och Storbritannien med mer än 150 000 användare av Cambios mjukvarulösningar.

Valedo rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.