13 november 2018 - Uppdrag

Stora Enso utökar sitt ägande i Cellutech AB

Stora Enso har utökat sitt ägande i Sverigebaserade bolaget Cellutech AB till 100 %. Företaget specialiserar sig på utveckling av nya material och applikationer baserade på cellulosa, MFC och andra träbaserade komponenter.

Mannheimer Swartling var Stora Ensos legala rådgivare i transaktionen.