25 april 2017 - Uppdrag

Stena Bulk förvärvar resterande 50 % av aktierna
i Stena Weco

Stena Bulk har förvärvat resterande 50 % av aktierna i Stena Weco från WECO Shipping. Stena Weco grundades i början av 2011 som ett joint venture mellan Stena Bulk och WECO Shipping. Stena Bulk tar nu helt över ägandet av Stena Weco. Stena Weco är specialiserat inom transport av vegetabiliska oljor, kemikalier samt olje- och petroleumprodukter, och är en av världens största globala transportörer med kontor i Köpenhamn, Houston, Dubai och Singapore. Målet är att vara en marknadsledande aktör inom MR-tankfartygssegmentet, känd för förstklassiga sjötransporter.

Stena Bulk, ett av världens ledande shippingföretag, har kontor i sex länder och kontrollerar en kombinerad flotta på cirka 100 tankfartyg. Stena Bulk är en del av Stena-gruppen, som har mer än 20.000 anställda och en omsättning på 60 miljarder kronor.

Stena Bulk företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.