7 april 2021 - Uppdrag

Stena Adactum och AMF säljer 20 % av aktierna i Stena Renewable

Stena Adactum AB ("Stena Adactum") och AMF Pensionsförsäkring AB ("AMF") har tecknat avtal om att sälja 20 % av aktierna i Stena Renewable AB ("Stena Renewable") till Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt ("Alecta"). Efter fullbordandet av försäljningen avser Stena Adactum, AMF, Alecta och Kommunal Landspensjonskasse gjensidige forsikringsselskap ("KLP"), som aktieägare i Stena Renewable, gemensamt fortsätta utveckla Stena Renewable som ett stort grönt energibolag med hållbarhet i fokus.

Stena Renewable är ett av Sveriges största landbaserade vindkraftsbolag som under de senaste 15 åren etablerat en stark position med vindkraftsprojekt i södra Sverige. Bolaget har idag en av de större driftsatta vindkraftsportföljerna i Sverige inkluderande totalt 315 MW och har ytterligare närmare 600 MW av projekt som är byggklara eller under byggnation.

Stena Adactum och AMF företräddes i transaktionen av Mannheimer Swartling.