10 juli 2018 - Uppdrag

Starwood och Scius Partners säljer fastighetsportfölj för 3,6 mdkr

Starwood Capital Group med Scius Partners som lokal partner har avyttrat en fastighetsportfölj om 51 fastigheter med kontor, lager och logistik till ett totalt värde om cirka 3,6 miljarder kronor. Köpare är Hemfosa och beståndet är tänkt att ingå i dotterbolaget Nyfosa. Förvärvet är villkorat av att Konkurrensverket beslutar att godkänna eller lämnar förvärvet utan åtgärd.

Mannheimer Swartling representerade Starwood Capital Group och Scius Partners i transaktionen.