11 december 2017 - Uppdrag

Spotify, Tencent Holdings Limited och Tencent Music Entertainment Group offentliggör ömsesidiga investeringar

Spotify, Tencent Holdings Limited (Tencent) och dess dotterbolag Tencent Music Entertainment Group (TME) har offentliggjort ömsesidiga aktieinvesteringar i varandra. TME och Spotify kommer att förvärva aktier i varandra genom kontantemissioner. Dessutom investerar Tencent i Spotify genom förvärv från befintliga aktieägare. Efter dessa transaktioner kommer Spotify att inneha en minoritetsandel i TME, och både Tencent och TME kommer att inneha minoritetsandelar i Spotify.

Mannheimer Swartling är en av Spotifys rådgivare i transaktionen.