3 april 2018 - Uppdrag

Spotify noterat på New York-börsen

Spotifys aktier noterades för handel på New York-börsen tisdagen den 3 april. Mannheimer Swartling har varit Spotifys huvudsakliga juridiska rådgivare i bolags- och kapitalanskaffningsfrågor sedan 2011 och var Spotifys svenska juridiska rådgivare vid noteringen.