24 juni 2019 - Uppdrag

SKF förvärvar RecondOil Sweden AB

SKF har förvärvat RecondOil Sweden AB, ett svenskt startup-bolag inom cleantech-industrin som har utvecklat en kemisk filtrerings- och reningsprocess för industrismörjvätska och spillolja. Genom RecondOils patenterade Double Separation-teknologi och nyckelfärdiga processanläggningar möjliggörs återvinning och återanvändning av industriella oljor med bibehållna egenskaper. Per varje ton olja som återanvänds med hjälp av RecondOils teknik minskar koldioxidutsläppen med upp till tre ton."

Förvärvet avser att stärka SKF-koncernens erbjudanden inom smörjtjänster och Rotating Equipment Performance.

Säljaren rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.