2 augusti 2018 - Uppdrag

SKF avyttrar sin verksamhet inom linjär rörelse och aktuation

SKF har tecknat ett avtal om att avyttra sin verksamhet inom linjär rörelse och aktuation till Triton. Den totala köpeskillingen uppgår till 2,75 miljarder kronor, på kassa- och skuldfri basis och affären förväntas slutföras under slutet av 2018. Avyttringen är föremål för myndighetsgodkännande och konsultation med representanter för arbetstagarna. 

Den avyttrade verksamheten hade under 2017 cirka 1 200 medarbetare och omsatte ca 2 miljarder kronor. 

SKF rådgavs av Mannheimer Swartling.