21 juni 2018 - Uppdrag

Sandvik avyttrar verksamhet till Zapp Group

Sandviks affärsområde Sandvik Materials Technology har ingått avtal om att avyttra sin verksamhet för tillverkning av tråd i rostfritt stål. Avyttringen har skett till Zapp Group, ett tyskt familjeföretag som är en ledande leverantör av avancerade metallprodukter. Den avyttrade verksamheten inkluderar en produktionsenhet i Sandviken samt en global försäljningsverksamhet, totalt uppgående till ungefär 145 anställda, av vilka majoriteten är verksamma i Sandviken. Omsättningen för den avyttrade verksamheten uppgick år 2017 till 310 miljoner kronor.

Sandvik företräds av Mannheimer Swartling i transaktionen.