14 juli 2020 - Uppdrag

Projektfinansieringen av Åndberg når financial close

Ardian, en världsledande privat investerare, har tagit upp en 20-årig finansiering för sin 286 MW vindkraftspark Åndberg. Finansieringen tillhandahålls av KfW IPEX-Bank, som är den del av KfW Group som ansvarar för projekt- och exportfinansiering.

Den långsiktiga finansieringen backas upp av ett 10-årigt grönt elköpsavtal (PPA) med Skellefteå Kraft, en av Sveriges största energiproducenter, som ingicks i oktober 2019. Finansieringen gör det möjligt för Ardian och eNordic att ytterligare optimera och säkra ytterligare intäktsströmmar för vindkraftsparken.

Ardian Infrastructure förvärvade Åndbergs vindkraftspark från OX2 i februari 2019 som en del av sin nordiska plattform för hållbar energi, eNordic. Vindkraftsparken förlitar sig på den senaste tekniken och har tidigare i år uppgraderat sina Nordex-turbiner till 5MW-klassen. Efter färdigställandet under 2021 kommer Åndberg varje år att tillhandahålla förnyelsebar energi överstigande 800 GWh, vilket gör Åndberg till en av de största vindkraftsparkerna i Sverige.

KfW IPEX-Bank rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.