3 december 2019 - Uppdrag

Polhem Infra investerar i Solör Bioenergi

Polhem Infra, som grundades 2019 av Första, Tredje och Fjärde AP-fonden, förvärvar 21 procent av aktierna i Solör Bioenergi Holding från befintliga aktieägare. Solör Bioenergi är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen och fjärrvärme i Sverige och Norge.

Polhem Infra företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.