25 februari 2019 - Uppdrag

OKQ8 expanderar inom förnybar energi

OKQ8, ett av Skandinaviens största drivmedelsbolag, har ingått avtal om förvärv av rörelsen i Kraftpojkarna AB som bildades 2012 och sedan dess kommit att bli Sveriges ledande systemdistributör inom solenergi, energilagring samt laddinfrastruktur. Kraftpojkarna har också byggt och driver i egen regi en solcellspark belägen intill E18 mellan Enköping och Västerås. Parken, som till ytan motsvarar sju fotbollsplaner, producerar el åt ett lokalt energibolag.

OKQ8 rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.