9 februari 2018 - Uppdrag

Nordic Capital och Sampo offentliggör ett budpliktserbjudande till aktieägarna i Nordax

Nordic Capital och Sampo, genom det gemensamt ägda bolaget NDX Intressenter AB, lämnade den 8 februari 2018 ett kontant budpliktserbjudande till aktieägarna i Nordax.

Nordax är en nischbank i Norden som erbjuder in- och utlåning till drygt 150 000 kunder i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Nordax aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 6 657 miljoner kronor.

Styrelsen för Nordax har anlitat Mannheimer Swartling som legal rådgivare med anledning av erbjudandet.