1 juli 2019 - Uppdrag

Nasdaq vinner uppmärksammat konkurrensmål

Patent- och marknadsöverdomstolen meddelade den 28 juni 2019 dom i ett mål som i olika former pågått sedan 2011 och är ett av de mest uppmärksammade konkurrensrättsliga målen i Sverige någonsin och det största angående missbruk av dominerande ställning.

I målet gjorde Konkurrensverket gällande att Nasdaq, som bl.a. driver de nordiska börserna i Stockholm, Köpenhamn och Helsingfors, missbrukat en dominerande ställning genom att hindra en konkurrent att placera sitt datorsystem i en datorhall utanför Stockholm där Nasdaqs börsdator också stod. Patent- och marknadsöverdomstolen finner dock, i likhet med underinstansen Patent- och marknadsdomstolen, att Nasdaq inte agerat konkurrensbegränsande över huvud taget. Konkurrensverkets talan ogillas därför helt och Nasdaq tillerkänns full ersättning för ombudsarvode i båda instanserna. Domen kan inte överklagas.

Nasdaq företräddes av Mannheimer Swartling.