5 september 2018 - Uppdrag

Midroc Automation förvärvar LKN Industriautomation

Midroc Automation har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i LKN Industriautomation från LKN Holding.

LKN Industriautomation är en ledande leverantör i Sverige av automatiserade produktionslinjer till kunder främst inom fordonsindustrin, men även i allt högre grad inom andra industrisegment. Bolaget har 16 anställda och omsätter ca 200 miljoner kronor.

Midroc Automation är ett av Sveriges ledande automationsföretag och hanterar omfattande automationslösningar i stora, komplexa industrier. Midroc Automation är del i Midroc Electro-gruppen.

Mannheimer Swartling biträdde Midroc Automation i transaktionen.