13 februari 2020 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartlings årsrapport 2019

2019 var ett händelserikt år. Geopolitisk oro, digitaliseringen och den pågående omställningen till en mer hållbar värld har fortsatt och fortsätter att påverka oss alla – som yrkesarbetande, privatpersoner, samhällsmedborgare, rådgivare och beslutsfattare. Frågan är inte vem som vågar anpassa sig, utan vem som vågar att inte anpassa sig?

Vi kan stolt konstatera att Mannheimer Swartling är ett företag som anpassar sig. Tack vare våra medarbetare, klienter och samarbetspartners kan vi hela tiden fortsätta vår utveckling. Vi vet att förväntningarna på oss är höga och vår målsättning är enkel - att alltid göra vårt bästa för att överträffa dem.

Varmt välkommen att läsa om vad vi arbetade med under det gångna året och några spaningar inför framtiden.

Mannheimer Swartling Årsrapport 2019