28 februari 2019 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartlings årsrapport 2018

 

2018 innebar ett nytt mycket bra år för Mannheimer Swartling med en omsättning som uppgick till 1,2 miljarder kronor. Samtliga kontor och verksamhetsgrupper vittnar om en mycket stark efterfrågan på våra tjänster. Vi tycks fortfarande vara inne i en intensiv högkonjunktur även om det dock nu börjar komma vissa signaler om en förestående inbromsning.

I Universums FöretagsBarometern har Mannheimer Swartling de senaste 16 åren toppat listan över de mest attraktiva advokatbyråerna. Nytt för 2018 är att vi även är den mest attraktiva arbetsgivaren alla kategorier för de svenska juriststudenterna. Vi är oerhört stolta över utmärkelsen.

Genom att inkludera hållbarhetsperspektivet i hela vår affärsverksamhet blir vi bättre rådgivare, och kan därmed hjälpa våra klienter att få en bättre bild av de risker och affärsmöjligheter de står inför. FN Global Compacts fyra områden är utgångspunkten, men vi beaktar även FN:s globala mål i alla delar av vår affär. Under året fortsatte vi att utveckla rådgivningen kopplad till hållbarhet.

Vi är den ledande rådgivaren inom premiumsegmentet för affärsjuridisk rådgivning. Alla klienter är hela byråns klienter. Samtliga medarbetare samverkar i ett lag där ingen lämnas ensam och alla hjälps åt. Lagandan ligger till grund för hur vi organiserar oss och hur vi arbetar. Detta har över åren visat sig vara ett synnerligen framgångsrikt sätt att driva en affärsjuridisk byrå på. Men framför allt har det resulterat i en arbetsplats dit det är väldigt roligt att gå varje dag.

Välkommen att läsa både om byråns aktiviteter under det gångna året och spaningar inför framtiden i Mannheimer Swartlings årsrapport 2018.