29 september 2016 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling går med i FN:s Global Compact-initiativ

Det är med stolthet Mannheimer Swartling går med i FN:s Global Compact-initiativ – världens största initiativ för företagsansvar med över 8 000 deltagare inom företag och organisationer i 135 länder.

Som deltagare åtar sig Mannheimer Swartling att:

  • sätta igång förändringar i affärsverksamheten så att FN:s Global Compact och de tio principerna (läs mer här) blir en del av strategin, kulturen och den dagliga verksamheten, inklusive inom leverantörskedjan
  • förespråka FN:s Global Compact och de tio principerna via de kommunikationskanaler som står till buds
  • årligen kommunicera med byråns intressenter om de ansträngningar som görs för att implementera principerna i FN:s Global Compact och publicera denna så kallade Communication on Progress (COP) på FN:s Global Compacts webbplats.

– Som Nordens ledande advokatbyrå är det vårt ansvar att främja och stödja detta beundransvärda initiativ, och vi är stolta över att gå med, säger Jan Dernestam, Managing Partner.

– Vi har ambitionen att alltid leverera högsta kvalitet i allt vi gör, samtidigt som vi ständigt förnyar och driver på utvecklingen inom affärsjuridiken. Vårt hållbarhetsarbete har som målsättning på att skapa långsiktigt värde för våra klienter, vår byrå och samhället i stort, fortsätter Dernestam.

Mannheimer Swartlings engagemang leds av Emma Ihre, hållbarhetschef. Läs mer här om byråns hållbarhetsarbete.