23 augusti 2017 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling arrangerar seminarievecka tillsammans med Raoul Wallenberg-institutet

Mellan den 27 augusti - 1 september arrangerar Mannheimer Swartling tillsammans med Raoul Wallenberg-institutet "Developing a Human Rights Tool Box", en seminarievecka för internationellt praktiserande advokater. Kursen hålls i Mannheimer Swartlings lokaler i Stockholm. Årets teman för kursen är rättvis rättegång samt anti-korruption.

I årets program deltar 13 advokater från fyra världsdelar, bland annat kommer deltagare från Malawi, Costa Rica, Kina, Nepal och Makedonien. Under veckan deltar de i seminarier, workshops och föreläsningar rörande rättvis rättegång och anti-korruption inom huvudtemat mänskliga rättigheter. Syftet är att lyfta demokratiutveckling, mänskliga rättigheter och uppbyggnaden av en fungerande rättsapparat. Detta görs genom att deltagarna tillsammans under veckan utformar en "verktygslåda" som möjliggör, utvecklar och underlättar deltagarnas arbete med mänskliga rättigheter.

Kursen leds av anställda från Raoul Wallenberg-institutet, Mannheimer Swartling och MacArthur Center vid University Mississippi School of Law samt företrädare för några svenska storföretag och andra aktörer inom området.

Samarbetet mellan Mannheimer Swartling och Raoul Wallenberg-institutet sker inom ramen för byråns hållbarhetsarbete. Genom att kombinera byråns expertis och erfarenhet i egenskap av en ledande advokatbyrå med ett engagemang för mänskliga rättigheter med Raoul Wallenberg-institutets kunskap inom utvecklingssamarbete samt skyddande och främjande av mänskliga rättigheter skapas en bra grund för en lärorik och givande kurs. Sedan starten 2007 har över 90 advokater från 25 länder deltagit i kursen. Läs gärna mer om våra pro bono-projekt här.