14 september 2016 - Nyheter om byrån

Kurs i mänskliga rättigheter i samarbete med Raoul Wallenberg-institutet samlar jurister från Malawi till Kina

För tionde året i rad arrangerar Mannheimer Swartling tillsammans med Raoul Wallenberg-institutet seminarieveckan ”Developing a Human Rights Tool Box” för praktiserande jurister från olika delar av världen. Kursen hålls i år 11-16 september i Mannheimer Swartlings lokaler i Stockholm. Årets upplaga har två huvudteman: rättvis rättegång och hållbarhet.

Advokaterna som deltar i årets program kommer från Kambodja, Iran, Turkiet, Mongoliet, Malawi, Thailand, Vietnam, Zimbabwe och Kina. Under veckan deltar de i seminarier, workshops och föreläsningar inom huvudtemat mänskliga rättigheter. Utöver det blir det också utrymme för besök till Advokatsamfundet och Solna tingsrätt, umgänge och utbyte av erfarenheter. Syftet med kursen är att stötta jurister runt om i världen som arbetar för att stärka skyddet för mänskliga rättigheter, genom att tillsammans utforma en ”verktygslåda” som möjliggör och utvecklar deltagarnas arbete med mänskliga rättigheter.

Kursledarna och föreläsarna under veckan kommer från Raoul Wallenberg-institutet, Mannheimer Swartling, Centrum för rättvisa samt företrädare från några svenska storföretag.

Mannheimer Swartlings samarbete med Raoul Wallenberg-institutet sker inom ramen för byråns hållbarhetsarbete. Sedan starten 2007 har över 80 advokater från 25 länder deltagit i kursen.  Läs gärna mer om våra pro bono-projekt