9 november 2020 - Nyheter om byrån

Kraftigt höjd företagsbot i Sverige – en träffsäker åtgärd?

I januari mångdubblades det svenska maxbeloppet för företagsbot från 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor. Höjningen föranleddes delvis av kritik från bl.a. OECD, som med hänvisning till Sveriges internationella åtaganden menade att den dåvarande bötesnivån inte var tillräcklig för att effektivt avskräcka företag från mutbrott och annan kriminell verksamhet.

I Sverige är företagsboten central för ansvarsutkrävande av företag. De konkreta implikationerna av höjningen är därför av stor vikt för svenska företag att känna till. Frågan är hur avskräckande höjningen är i praktiken.

Byråns verksamhetsgrupp Corporate Sustainability and Risk Management har publicerat en ny artikel inom ämnet med fokus på brott mot handelssanktioner. Välkommen att läsa den här.

Sanctions busters beware – Sweden hikes its cap on corporate fines