19 juni 2018 - Uppdrag

KPMG avyttrar verksamhet till IK VIII-fonden

KPMG har avyttrat sin verksamhet inom redovisning och löneadministration till IK VIII-fonden. Den avyttrade verksamheten, vilken har cirka 300 anställda på ett flertal kontor runt om i Sverige, kommer att bli en del av Aspia, ett bolag som ägs av IK VIII-fonden. Transaktionen är villkorad av sedvanliga regulatoriska godkännanden och förväntas att stänga under tredje kvartalet 2018.

KPMG rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.