12 september 2019 - Uppdrag

KPA Pension förvärvar fastigheten Stockholm Brädstapeln 16

KPA Pension, som är det ledande pensionsbolaget inom kommun- och regionsektorn och en del av Folksamgruppen, har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Brädstapeln 16 på Kungsholmen i Stockholm från Areim Property Holding 5 AB. Bygganden på fastigheten innehåller 36.700 kvadratmeter uthyrningsbar area och det överenskomna fastighetsvärdet för förvärvet uppgår till 4,3 miljarder kronor, vilket är ett av de högsta förvärvsbeloppen för en enskild fastighet hittills i Sverige. Köparens tillträde till det fastighetsägande bolaget avses ske i november 2019.

Köparen rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.