25 april 2019 - Uppdrag

Kärnkraftverken i Barsebäck och Oskarshamn upphandlar nedmontering av urdrifttagna reaktorer

Barsebäck Kraft AB och OKG AB har genomfört en gemensam upphandling avseende demontering, fragmentering, sortering efter radiologisk aktivitet och paketering av reaktortanken i de urdrifttagna kärnkraftsreaktorerna 1 och 2 i Barsebäck respektive Oskarshamn. Efter färdig paketering kommer reaktordelarna att mellanlagras i avvaktan på slutförvar i Svensk Kärnbränslehantering AB:s regi.

Efter anbudsförfarande och förhandlingar med flera olika leverantörer har kontraktet tilldelats ett konsortium bestående av ett underhållsbolag inom Uniper-koncernen och en tysk serviceleverantör till kärnkraftsindustrin.

Nedmonteringen av de urdrifttagna kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck och Oskarshamn utgör ett av de största industriprojekten i Sverige. Investeringarna bekostas av Kärnavfallsfonden, i vilken kärnkraftsbolagen gör regelbundna inbetalningar, och har ett portföljvärde uppgående till cirka 10 miljarder kronor fördelat över ett antal kommande delmoment varav nu upphandlade kontrakt utgör ett första steg. Den nu kontrakterade demonteringen avses att påbörjas under våren 2020 och avslutas år 2024.

Barsebäck Kraft AB och OKG AB rådgavs av Mannheimer Swartling.