5 juli 2018 - Uppdrag

Karlsnäs Capital säljer Trioplast

Den 29 juni 2018 avyttrade Karlsnäs Capital AB sitt ägande i Trioplast Industrier AB, en av Europas ledande leverantörer av hållbara förpackningslösningar baserad på polyetenfilm, till ett av Altor Fund IV helägt dotterbolag.

Trioplast grundades 1965 av Vilhelm Larsson i Smålandsstenar och har sedan 1984 ägts av sonen Bo Larsson, som har utvecklat företaget till en ledande aktör i Europa med 16 dotterbolag och en omsättning som under 2017 uppgick till 4,2 miljarder kronor. Trioplast erbjuder plastfilm och förpackningsmaterial som används inom en rad olika industrier och verksamheter, exempelvis balensilering, odlingsfilm, hygienfilm för blöjor och sjukvård, byggfilm, bärkassar och sopsäckar.

Karlsnäs Capital AB företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.