8 juni 2020 - Uppdrag

Investerare företrädda av CSEIP förvärvar andel i en av Europas största vindkraftparker

Investerare företrädda av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners AG (CSEIP) ska förvärva upp till 85 % av aktierna i en vindkraftparkportfölj avseende den norra delen av vindkraftparken Markbygden 2 belägen i Norrbotten nära Piteå. Vindkraftparken förväntas vara i drift till utgången av 2021, med en kombinerad årlig elproduktion om 657 GWh.

När parken är färdigställd kommer Markbygden 2 vara en av de tre största landbaserade vindkraftparkerna i Europa (mätt efter installerad kapacitet).

CSEIP rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.