16 november 2016 - Uppdrag

Intrum Justitia och Lindorff går samman och bildar marknadens ledande aktör inom kredithantering

Intrum Justitia och Lindorff går samman och bildar den marknadsledande aktören inom kredithantering med lokal närvaro i 23 europeiska länder och med fler än 8 000 anställda.

Intrum Justitia förvärvar Lindorff i utbyte mot nyemitterade aktier i Intrum Justitia. Baserat på stängningskursen för Intrum Justitia på Nasdaq Stockholm den 11 november 2016 värderas Lindorff i transaktionen till ett enterprise value om 40,5 miljarder kronor. Intrum Justitias och Lindorffs aktieägare kommer att äga cirka 55% respektive 45% av aktierna i det sammanslagna bolaget. Nordic Capital Fond VIII som i dag är indirekt majoritetsägare i Lindorff, kommer att bli den största aktieägaren i det sammanslagna bolaget.

Affären är villkorad av godkännande från Intrum Justitias aktieägare samt tillstånd från tillsyns- och konkurrensmyndigheter. Affären beräknas kunna slutföras under andra kvartalet 2017.

Nordic Capital rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen. Byråns team bestod huvudsakligen av Jan Holmius, Isabella Ramsay, Henrik Johansson, Jonas Lagerroos, Viktor Leisnert, Adam Erdling och Victoria Lindberg (M&A och struktur), Patrik Marcelius och Cecilia Björkwall (aktiemarknad), Stefan Perván Lindeborg, Jens Agö och Klas Arvidsson (konkurrensrätt) samt Thomas Pettersson, Felicity Trocmé och Alexandra Rodell (finansiering och regulatoriska frågor).