6 november 2017 - Uppdrag

Intrum avyttrar affärsverksamheter till Lowell

Intrum har ingått bindande avtal om att avyttra Lindorffs verksamheter i Danmark, Estland, Finland och Sverige samt Intrum Justitias verksamhet i Norge till det europeiska kreditfordringsbolaget Lowell.

Den avyttrade koncernen värderas i transaktionen till ett enterprise value om 730 miljoner euro och försäljningen bedöms fullt ut uppfylla de åtaganden som Intrums majoritetsägare, Nordic Capital, gjorde i förhållande till Europeiska kommissionen i samband med godkännandet av fusionen mellan Intrum Justitia och Lindorff den 12 juni 2017.

Affären är villkorad av godkännande från Europeiska kommissionen och lokala tillsyns- och konkurrensmyndigheter. Affären beräknas kunna slutföras under första halvåret 2018.

Intrum och Nordic Capital rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.