5 december 2017 - Uppdrag

Infranode stänger sin första fond

Infranode har stängt sin första fond. Totalt har Infranode rest SEK 4,45 miljarder, varav SEK 900 miljoner från Fjärde AP-fonden i samband med "final closing".

Infranode hade sin första stängning av fonden 2014, efter att ha rest SEK 1,45 miljarder från IMAS Foundation och sin andra stängning efter att ha rest ytterligare 2,1 miljarder från bl.a. European Investment Bank (EIB), Folksam och KPA Pension.

Infranode är en Stockholmsbaserad investeringsplattform med fokus på långsiktiga investeringar i infrastrukturprojekt i norra Europa med särskilt fokus på Norden.

Infranode rådgavs av Mannheimer Swartling i fondresningen.