9 juli 2018 - Uppdrag

Hultafors Group AB förvärvar Hellberg Safety AB

Investment AB Latour har, genom sitt helägda dotterbolag Hultafors Group AB, förvärvat Hellberg Safety AB som bland annat utvecklar och tillhandahåller elektroniska hörselskydd, ansiktsskydd och kommunikationslösningar. Hellberg Safety AB är verksamt på 50 marknader och bedriver bland annat egen utveckling och produktion vid huvudkontoret i Stenkullen. Bolaget hade en omsättning på ca 66 Mkr under 2017. Tillsammans med de tidigare ägarna kommer Hultafors Group AB fortsätta driva bolagets tillväxt.

Hellberg Safety AB företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.