2 maj 2017 - Uppdrag

HEXPOL förvärvar verksamheten Valley Processing

HEXPOL har den 7 april 2017 förvärvat verksamheten Valley Processing, med en tillverkningsenhet i "City of Industry", Kalifornien, USA. Valley Processing hade 2016 en omsättning på 34 MUSD och har cirka 90 anställda.

Förvärvspriset uppgår till cirka 46 MUSD på skuldfri bas för verksamheten plus en tilläggsköpeskilling baserad på produkttransfereringar.

HEXPOL företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.