11 december 2020 - Uppdrag

Gunnebo har biträtts av Mannheimer Swartling i anledning av Altors och Stena Adactums uppköpserbjudande till aktieägarna i Gunnebo

Gunnebokoncernen är ett världsledande företag inom säkerhetsprodukter, säkerhetstjänster och säkerhetslösningar.