20 juni 2019 - Uppdrag

FC Sun Intressenter har förvärvat 58,5 procent av aktierna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

FC Sun Intressenter AB offentliggjorde den 11 april 2019 att bolaget genomfört förvärv av 56,8 procent av aktierna och rösterna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (SBC). Efter ett efterföljande offentligt uppköpserbjudande innehar FC Sun Intressenter totalt 58,5 procent av aktierna och rösterna i SBC.

SBC är en svensk leverantör av förvaltningstjänster, innefattande bland annat ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning och projektledning samt juridiska tjänster för bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Aktierna i SBC är sedan november 2007 upptagna till handel på NGM Equity.

FC Sun Intressenter ägs indirekt av Realsolv Holdco AB, ett bolag delägt av grundare till Realsolvgruppen och med Fidelio Capital som huvudägare.

FC Sun Intressenter rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionerna.