31 augusti 2018 - Uppdrag

Fastighets AB Eric Ekblad säljer fastighetsportfölj till Fastighets AB Regio för 2,13 mdkr

Fastighets AB Eric Ekblad har genom en bolagsaffär avyttrat en fastighetsportfölj bestående av sju fastigheter i centrala Jönköping till Fastighet AB Regio. Fastighetsportföljen omfattar ca 70 000 kvm och består till största del av kontors- och handelslokaler med inslag av bostäder, gym och hotell. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 2 130 miljoner kronor. I samband med förvärvet övergår även befintlig förvaltningsorganisation till Fastighets AB Regios samarbetspartner P&E Fastighetspartner AB, som därigenom etablerar en lokal organisation i Jönköping.

Fastighets AB Eric Ekblad är ett familjeägt fastighetsbolag som de senaste 20 åren har arbetat med fastighetsutveckling, förädlingsprojekt och fastighetsförvaltning i Jönköpings city.

Fastighets AB Regio startades 2015 av Tredje AP-fonden som majoritetsägare och med Brunswick Real Estate som förvaltare.

Mannheimer Swartling representerade Fastighets AB Eric Ekblad i transaktionen.