25 september 2017 - Uppdrag

E.ON Wind Sweden AB avyttrar Åliden Vind AB och Brattmyrliden Vind AB

E.ON Wind Sweden AB har avyttrat alla sina aktier i Åliden Vind AB och Brattmyrliden Vind AB till Falck Renewables S.p.A. Åliden Vind AB och Brattmyrliden Vind AB äger två färdigplanerade vindkraftsprojekt belägna i Örnsköldsviks kommun men en gemensam kapacitet om 115 MW.

Falck Renewables S.p.A, en del av Falck-koncernen och noterad på den italienska börsen (Borsa Italiana), är aktiv inom utveckling, design, konstruktion och administration av kraftproduktionsanläggningar för förnybar energi. Falck Renewables har 2017 en konsoliderad installerad kapacitet om 858 MW i Italien, Storbritannien, Spanien och Frankrike och producerar mer än 2 miljarder KWh förnybar energi per år.

E.ON Wind Sweden AB, ett dotterbolag inom E.ON koncernen, äger och driver vindkraftsanläggningar i Norden och erbjuder drifts- och underhållstjänster för vindkraftsparker till kunder. E.ON-koncernen är ett av världens största investerarägda energibolag och har i dagsläget en kapacitet om nära 5,3 GW i förnybar energi.

E.ON Wind Sweden rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.