5 maj 2017 - Uppdrag

Duni AB förvärvar Sharp Serviettes

Duni AB har ingått ett avtal för att förvärva 80 % av aktierna i United Corporation Limited, som marknadsförs under namnet Sharp Serviettes.

Sharp Serviettes är en ledande tillverkare och leverantör av servetter samt hygien- och serveringsprodukter för mat i Nya Zeeland.

Sharp Serviettes har 45 anställda och en produktionsanläggning i västra Auckland samt distribution runt om i Nya Zeeland och är även distributör av Dunis produkter.

Duni företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.