15 oktober 2018 - Uppdrag

Duni AB förvärvar aktier i BioPak Pty Ltd

Duni har den 15 oktober förvärvat 75 procent av aktierna i BioPak Pty Ltd för en köpeskilling om cirka 410 MSEK. BioPak är en ledande leverantör av hållbara förpackningar inom livsmedelsindustrin i Australien och Nya Zeeland och har en årlig omsättning på cirka 385 MSEK. Grundarna kommer att förbli aktiva inom BioPak och kommer fortsatt att vara en del av ledningsgruppen.

I februari i år förvärvade Duni aktier i det brittiska företaget Kindtoo Ltd., som handlar under namnet Biopac UK (då rådgivna av Mannheimer Swartling). Eftersom synergier identifierats i produktsortiment och marknadsstrategi mellan BioPak och Biopac UK beslutades det att aktierna i Biopac UK skulle överlåtas till BioPak som en del av transaktionen.

Duni rådgavs av Mannheimer Swartling.