3 november 2017 - Uppdrag

D. Carnegie & Co färdigställer refinansiering om 3,25 miljarder kronor

D. Carnegie & Co AB (publ) har genomfört en refinansiering på 3,25 miljarder kronor med AIG Asset Management (Europe) Limited, tillsammans med en revolverande investeringsfacilitet om 750 miljoner kronor.

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag inriktat på att äga och utveckla hyresbostäder i Stockholmsregionen.

D. Carnegie & Co rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen, tillsammans med Simpson Thacher & Bartlett LLP.