8 januari 2020 - Uppdrag

Consilium säljer Marine & Safety Group

Consilium AB (publ) har ingått avtal om att sälja alla aktier i Consilium Marine & Safety Group AB till Nordic Capital mot ett vederlag om 3 000 miljoner SEK på kassa- och skuldfri basis. Consilium Marine & Safety fokuserar på utveckling och marknadsföring av säkerhetsprodukter och system för nischmarknader med höga skyddsvärden och säkerhetskrav. Consilium Marine & Safety är primärt verksamt inom fyra segment; marin, olja och gas, transport (tåg och tunnelbana) och byggnader. Consilium Marine & Safety har en global närvaro med kontor i fler än 20 länder och fler än 800 anställda (inklusive joint ventures).

Consilium biträds av Mannheimer Swartling i transaktionen, som förväntas slutföras i mars/april 2020 efter godkännande från Consiliums aktieägare och berörda myndigheter.