22 januari 2020 - Uppdrag

Cementa beviljas tillstånd att utöka sin kalkstenstäkt i Slite

Mark- och miljödomstolen i Nacka har beviljat Cementa AB tillstånd att utvidga sin kalkstenstäkt i Slite, Gotland. Tillståndet möjliggör ytterligare 20 år av kalkstensbrytning. Kalksten är den huvudsakliga råvaran i cement och täkten försörjer Cementas cementfabrik i Slite. Cirka två tredjedelar av all betong som produceras i Sverige tillverkas av cement från den fabriken, och tillståndet säkerställer fortsatt nationell försörjning av cement.

Flera myndigheter och organisationer motsatte sig ansökan, och tillståndet kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Cementa rådges av Mannheimer Swartling i tillståndsprocessen.