18 september 2019 - Uppdrag

CellaVision ingår avtal om att förvärva RAL Diagnostics

CellaVision AB (publ) har ingått avtal om att förvärva det franska bolaget RAL Diagnostics (RAL).

RAL tillverkar produkter för provberedning inom hematologi, patologi, cytologi och mikrobiologi. RALs reagenser hjälper till att identifiera cell- och vävnadsmorfologi, parasiter och bakterier som är nödvändiga för att diagnostisera många sjukdomar.

CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer ledande system för rutinanalys av blod samt andra kroppsvätskor inom sjukvården. CellaVisions huvudkontor är i Lund och bolaget har direkt närvaro i mer än 30 länder. CellaVisions aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

CellaVision rådgavs av Mannheimer Swartling vid förvärvet.