22 februari 2019 - Uppdrag

Castellum förvärvar kontorsfastigheter av Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ)

Castellum har ingått avtal om att förvärva kontorsfastigheterna Gullbergsvass 1:2 samt Gullbergsvass 1:12 i centrala Göteborg. De två fastigheterna innefattar ca 16 595 kvadratmeter uthyrningsbar kontorsyta och förvärvspriset uppgår till ca 867 miljoner kronor. Tillträde sker den 1 mars.

Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Fastigheternas värde uppgår till 89,2 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,3 miljoner kvm. Utöver ett 20-tal städer i Sverige verkar Castellum även i Köpenhamn och Helsingfors. Castellumaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Castellum rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.